کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تعویق دستمزد و بیمه کارگران منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی

پرداخت حقوق حدود 100 کارگر یک شرکت پیمانکاری واقع در منطقه ویژه اقتصادی امام خمینی،به دلیل آنچه «کمبود منابع مالی» ذکر می‌شود،طی شش ماه اخیر به تعویق افتاده است.

کارگران پیمانکاری واقع در منطقه ویژه اقتصادی امام خمینی حدود 100 نفر هستند که از طریق یک شرکت پیمانکاری در شرکت های زیر مجموعه پایانه مخازن در منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی اشتغال دارند اما طی شش ماه بهار و تابستان هیچ مزدی دریافت نکرده‌اند.این کارگران روز گذشته با تجمع مقابل سایت یک منطقه ویژه اقتصادی،پیگیر وصول مطالبات عقب افتاده خود شدند.گفته می‌شود که شرکت پیمانکار صورت‌های مالی خود را از شرکت ملی صنایع پتروشیمی به عنوان کارفرمای اصلی دریافت کرده اما به حساب کارگران واریز نکرده است.وضعیت به وجود آمده در حالیست که جدا از تاخیر شش ماهه در پرداخت دستمزد،عیدی و سنوات چند سال گذشته به همراه حدود 4 ماه حق بیمه تامین اجتماعی کارگران واریز نشده و از قرار معلوم پیمانکار نیز پروژه و کارگران را به حال خود رها کرده است.