کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تعلیق 11 دانشجوی دانشگاه علم و صنعت

یازده دانشجوی دانشگاه علم و صنعت، در پی شرکت در یک مهمانی مختلط، توسط کمیته انضباطی این دانشگاه برای چند ترم تعلیق شدند.

طبق گزارشات، در ادامه سیاست‌ های سرکوبگرانه کمیته‌ های انضباطی و حراست دانشگاه‌ ها علیه دانشجویان، شماری از دانشجویان به احکام انضباطی یک تا سه ترم تعلیق محکوم شده اند. برخی از این دانشجویان توسط پلیس امنیت اخلاقی احضار شده و یا در جلسات کمیته انضباطی دانشگاه وادار به نوشتن تعهداتی در این رابطه شده اند، آنها معتقد هستند که دانشگاه در بالاترین سطح به حریم خصوصی آنان ورود کرده است. اعمال محرومیت های تحصیلی علیه دانشجویان به بهانه های مختلف از جمله شرکت در مهمانی خصوصی، امری مسبوق به سابقه است. در یکی از آخرین موارد، تعدادی از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم به دلیل برگزاری مهمانی مختلط، توسط کمیته انضباطی این دانشگاه به منع موقت از تحصیل محکوم شدند.