کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تعلیق پرستاران معترض شرکت کننده در تجمع های صنفی

هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری به ابزاری برای سرکوب معترضان بدل شده‌اند به نحوی که پس از آموزش و پرورش حالا وزارت بهداشت و درمان،پرستاران را به دلیل شرکت در اعتراض‌های صنفی تعلیق می‌کند.

براساس گزارشات منتشرشده،کار پرفشار با دستمزد کم،هزاران پرستار را معترض کرده و شرکت‌های پیمانکاری و بیمارستان‌ها،اعتراض‌ پرستاران را با اخراج از کار جواب می‌دهند.اعتراض پرستاران پس از فروکش کردن همه‌گیری کووید-۱۹ افزایش یافته است. وزارت بهداشت و درمان در دوره همه‌گیری کووید،پرستاران را با قراردادهای ۸۹ روزه استثمار کرد و پس از یک دوره کوتاه،همه آنها را اخراج کرد.آن هم در وضعیتی که بسیاری از پرستاران به کووید مبتلا شدند،به اجبار یا خودخواسته استعفاء دادند و فشار کار افزایش یافت و همین وضعیت سبب شد اعتراض‌ پرستاران که پیش از کووید هم بارها تجمع و تحصن کرده بودند،افزایش چشمگیری یابد.آنها به اضافه کاری در برابر دستمزد اندک مجبورند و در ساعت‌های کاری باید به جای دو تا سه پرستار کار کنند.