کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تعلیق دهها دانشجوی دانشگاه امیرکبیر

بنا بر گزارشات منتشرشده وضعیت حدود ۴۰ دانشجو دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) از سوی شورای انضباطی این دانشگاه به «تعلیق از تحصیل» تغییر یافته است.

طبق اعلام مدیریت حراست دانشگاه امیرکبیر، این دانشجویان تا اطلاع ثانوی معلق از تحصیل‌اند و از تمامی امکانات رفاهی از جمله خوابگاه و سلف غذاخوری محروم هستند. خبرنامه امیر‌کبیر، در روز ۲ دی از حذف ترم تحصیلی عده‌ای از دانشجویان و منع آ‌ن‌ها از ورود به خوابگاه و استفاده از امکانات دانشگاه توسط هیئتٰ‌رئیسه این دانشگاه خبر داده بود.  دانشگاه صنعتی امیرکبیر در طول اعتراضات جاری ایران بارها شاهد تجمع دانشجویان در همبستگی با معترضان ایرانی بوده است.