کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تعطیلی 47 کارخانه مواد اولیه خوراک دام و بیکاری هزاران کارگر

به گزارش منتشره، طی 11 ماه اخیر بیش از  47 کارخانه ماده اولیه خوراک دام تعطیل و  7 هزار کارگر شاغل در این کارخانه ها از کار بیکار شده اند.

به گفته  دبیر مجمع تولید کنندگان کلسیم فسفات کشور، بیش از 11 ماه است 47 کارخانه تولید کننده مونو فسفات کلسیم در کشور به دلیل سیاست‌های غلط ارزی دولت تعطیل شده است؛ در حالی که این کارخانه‌ها تا قبل از سال 97 علاوه بر تامین نیاز داخل محصولات خود را به کشورهای حاشیه خلیج فارس و عراق و افغانستان صادر می‌کردند. وی ادامه داد: سیاست اشتباه ارزی این بود که دولت به جای اینکه به مواد اولیه ارز دولتی بدهد تا چرخ 47 کارخانه با فعالیت 7 هزار کارگر فعال در این کارخانه‌ها،‌ بچرخد ارز دولتی را به واردات محصول نهایی داد تا  وارد کنندگان، محصول نهایی که همان فسفات کلسیم است وارد کنند.