کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

تظاهرات گسترده گروههای چپ در یونان

شامگاه روز پنج شنبه 27 آبان ماه، سوسیالیست‌ها و آنتی‌فاشیست‌های یونان علیه وضع موجود، و عملکرد دستگاه دولتی، تظاهرات گسترده ای را سازمان دهی کردند.

تظاهرکنندگان نسبت به وادادگی دولت در برابر برنامه‌های ریاضتی دیکته شده توسط اتحاديه اروپا و افزایش سرکوب فعالین سیاسی اعتراض کردند، هزاران نفر در این تظاهرات شرکت کردند و شعارهایی علیه دستگاه حکومتی سرداند. یکی از شعارهای معترضان: زندان بسازید، حلقه‌ی محاصره را تنگ کنید و اما ذهن ما از تمام موانع شما‌ می‌گریزد.

پست های مرتبط این دسته

تلاش اردوغان جهت گنجاندن حق حجاب در قانون اساسی

komalah

تظاهرات گسترده اتحادیه های کارگری بریتانیا

komalah

سرکوب و بازداشت دختران دانشجوی معترض دانشگاه البیرونی

komalah

وقوع انفجار مرگبار در کابل

komalah

ادامه تجمع‌های جهانی در حمایت از خیزش سراسری مردم

komalah

همبستگی کارگران فرانسه و نروژ با خیزش انقلابی مردم ایران

komalah