کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

تظاهرات گسترده کشاورزان در هندوستان

همزمان با ادامه اعتراضات کشاورزان در اتحادیه اروپا،روز سه شنبه 24 بهمن ماه شمار زیادی از کشاورزان هندی نیز دست به اعتراض زده و سوار بر تراکتورها به سوی پایتخت حرکت کردند.

پلیس در دهلی نو پایتخت هند و ایالت‌های هاریانا و اوتارپرادش با استفاده از موانع فلزی، بتونی، سیم‌خاردار و تشدید تدابیر امنیتی و افزایش نیروهای خود،در صدد مقابله با هزاران کشاورزی برآمد که خواهان قیمت تضمینی محصولات کشاورزی و دریافت وام معاف از بهره هستند.رهبران گروه کشاورزان دوشنبه شب در نشست پنج‌ساعته با مقامات دولتی مذاکره کرده بودند اما به گزارش‌ خبرگزاری‌ بلومبرگ،هزاران کشاورز که مذاکرات را شکست خورده دانستند،روز سه‌شنبه سوار بر تراکتور به سوی پایتخت حرکت کردند.قابل ذکر است که کشاورزان خواهان تحقق وعده دولت مبنی بر دو برابر شدن درآمد و تضمین حداقل قیمت خرید محصولات کشاورزی ضروری هستند.