کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

تظاهرات گسترده کشاورزان در اسپانیا

کشاورزان اسپانیایی روز یکشنبه 27 اسفندماه،تظاهرات جدیدی را در مادرید در اعتراض به رقابت ناعادلانه محصولات وارداتی و اقدامات سختگیرانه زیست محیطی دولت برگزار کردند.

کشاورزان اعتراض دارند که اتحادیه اروپا برای جلوگیری از واردات ارزان از اوکراین به قدر کافی تلاش نمی‌کند که باعث تضعیف محصولات محلی می‌شود.آنها از اتحادیه اروپا می‌خواهند بار دیگر کامیون‌داران اوکراینی را ملزم کند برای کار در ۲۷ کشور عضو اتحادیه مجوز بگیرند.کشاورزان با بستن جاده‌ها در اسپانیا به اعتراضات خود علیه تدابیر اتحادیه اروپا و بالا رفتن قیمت‌ها شدت بخشیده‌اند.بسیاری از کشاورزان حامل پارچه نوشته‌هایی بودند که می‌گفت «نه به معامله سبز اتحادیه اروپا» و هدف این طرح کاهش تصاعد گازهای گلخانه‌ای است.