کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

تظاهرات گسترده کارگران، دانشجویان و بازنشستگان فرانسوی

تظاهرات گسترده کارگران، دانشجویان و بازنشستگان فرانسوی

کارگران بخشهای مختلف تولیدی، دانشجویان و بازنشستگان فرانسوی روز سه شنبه 16 اسفند مامه در ششمین روز از تظاهرات ملی خود علیه قانون جدید بازنشستگی و افزایش سن و سابقه برای بازنشسته شدن، به خیابان‌ها آمدند.

کارگران شهرداری و جمع‌آوران زباله، کارگران تاسیسات‌ها، حمل و نقل دریایی و رانندگان قطار از جمله افرادی هستند که روز سه‌شنبه، در سراسر فرانسه کار خود را ترک کردند تا خشم خود را نسبت به لایحه افزایش سن بازنشستگی به ۶۴ سال نشان دهند. اتحادیه‌ها تهدید کردند که اقتصاد فرانسه را با اعتصاب در بخش‌های مختلف منجمد می‌کنند که روشن‌تر و خطرناک‌تر از همه، اعتصاب رانندگان خطوط ریلی خواهد بود.  نظرسنجی‌ها برای هفته‌های اخیر نشان می‌دهد که اکثریت رای‌دهندگان؛ طرح افزایش سن بازنشستگی مکرون را رد می‌کنند، اما دولت قصد دارد موضع خود را حفظ کند و برنامه‌هایی را که می‌گوید برای اطمینان از اجرای طرح افزایش سن ضروری است، اجرا کند.