کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

تظاهرات کشاورزان در بروکسل و مادرید

8 3 7

کشاورزان در بروکسل و مادرید روز دوشنبه 6 فروردین ماه، در اعتراض به قیمت‌های ارزان محصولات کشاورزی در فروشگاه‌ها و معاملات تجاری آزاد، به خیابان‌ها آمدند و انبوهی از لاستیک‌ها را آتش زدند.

پلیس ضد شورش معترضانی که بطری‌ و تخم‌مرغ پرتاب می‌کردند را با ماشین‌های آب پاش هدف قرار داد. از طرف دیگر حدود ۹۰۰ تراکتور بخش‌هایی از بروکسل را در فاصله کمی از منطقه محاصره شده‌ای که وزرای کشاورزی در آن نشست داشتند، مسدود کردند. لازم به ذکر است، کشاورزان هفته‌هاست که در سراسر اروپا برای پیشبرد خواسته‌های خود درباره «فشارهایی» که می‌گویند بر این بخش تاثیر گذاشته است از جمله قیمت‌ ارزان محصولایی غذایی در فروشگاه‌ها، واردات ارزان از اوکراین و قوانین شدید زیست‌محیطی اتحادیه اروپا، تظاهرات می‌کنند. تظاهرات دیگری نیز در مادرید برگزار شد، جایی که کشاورزان از سراسر اسپانیا با سوت زدن، به صدا در آوردن زنگوله‌های گاو و زدن طبل، از اتحادیه اروپا خواستند تا بوروکراسی (قوانین دست و پاگیر اداری) را کاهش دهد و برخی تغییرات را در «سیاست مشترک کشاورزی» کنار بگذارد.