کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

تظاهرات کارگران فولاد کره جنوبی

هزاران نفر از اعضای اتحادیه کارگران فلز کره «کی. ام. دبلیو. یو»  در تجمعی علیه سیاست ضد کارگری دولت در زمینه تغییر قانون کار در سئول، کره جنوبی، دست از کار کشیده و تظاهرات کردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا به نقل از خبرگزاری ایپای کره جنوبی، کارگران شرکت فولاد کره جنوبی علیه سیاست کارگری دولت دست از کار کشیده و در پایتخت این کشور اجتماع کردند.

کارگران معترض می گویند که دولت کنونی کره جنوبی به نام اصلاحات حقوق کار، به کارگران اعلام جنگ کرده است. در محتویات این اصلاحات حقوقی در زمینه قانون کار، بحث امنیت شغلی، سن بازنشستگی، حداقل دستمزد و انعطاف ساعت کار هدف قرارداده شده و به نفع کارفرما تحول یافته است.