کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

تظاهرات کارگران ساختمانی کانادا به‌ فقدان ایمنی در محیط کار

تظاهرات کارگران ساختمانی کانادا به‌ فقدان ایمنی در محیط کار3

روز شنبه 26 اسفندماه شمار زیادی از کارگران ساختمانی کانادایی،خواهان افزایش و ارتقای ابزارهای ایمنی و بهداشت حرفه‌ای و شغلی در محیط کار خود شدند.

به گزارش رسانه های کانادایی،تجمع جمعی از کارگران ساختمانی منطقه اوکریج ونکوور کانادا در واکنش به مرگ یکی از همکاران‌شان بر اثر سوانح شغلی روز جمعه برگزار شد. کارگران معترض خواهان افزایش و ارتقای ابزارهای ایمنی و بهداشت حرفه‌ای و شغلی در محیط کار خود شدند.گفته میشود که کارگر جانباخته هنگام کار در یک کارگاه ساختمانی در نزدیکی منطقه کامبی ونکوور به دلیل سقوط بار،جرثقیل بر روی وی جان خود را از دست داده است.همچنین سازمان‌دهندگان این اعتراض در پایان اظهار کردند که یک کارزار حقوقی برای محکومیت کارفرمایان و همچنین بخش مربوطه در دولت کانادا پس از مرگ همکارشان ایجاد کردند.