کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

تظاهرات کارگران در هندوستان

پس از انتشار خبر بازداشت “شاراد پاوار” یکی از رهبران تجمعات کارگری هند، هزاران کارگر باخواست آزادی وی اقدام به برگزاری تظاهرات کردند.

براساس گزارشات منتشر شده،  کارگران عضو حزب کنگره ملی برای محکوم کردن حمله روز جمعه به اقامتگاه شارد پاوار در بمبئی، تظاهراتی در پونا برگزار کردند. گفتنی است که پاوار از رهبران کارگران و کارمندان سازمان حمل و نقل دولتی است که اغلب عضو کنگره ملی هند هستند و حدود یکصدهزار نفر را شامل می‌شوند. آنها از نوامبر سال گذشته به‌طور ‍پراکنده در اعتصاب هستند. طبق گزارش برخی از خبرگزاری های هندی، پلیس بسیاری از معترضان را بازداشت و آن‌ها را با خود برده است.

پست های مرتبط این دسته

ضرب و شتم شدید چند پناهجوی ایرانی توسط پلیس یونان

komalah

جانباختن 22 پناهجو در اثر غرق شدن قایق در سواحل لیبی

komalah

قرنطینه شهر ۱۳ میلیونی چین به علت شیوع مجدد کرونا

komalah

اعتصاب کارگران بنادر اردن

komalah

اعتصاب و اعتراضات کارگران پست و حمل و نقل تایوان

komalah

اعتصاب کارگران نفت و گاز نروژ

komalah