کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

تظاهرات کارکنان آمازون در حاشیه اجلاس جهانی بریتانیا

قرار است در روز 24 نوامبر،بیش از هزاران کارمند آمازون در حاشیه محل برگزاری نشست گردهم آیند تا علیه استثمار کارگران توسط این شرکت صدای اعتراض خود را به گوش دولتمردان جهان برسانند.

به گزارش روزنامه انگلیسی گاردین،نشست جهانی در منچستر انگلستان درباره مالیات شرکت‌ها و کارکنان،صحنه اعتراض کارکنان و کارگران بزرگترین شرکت فروش آنلاین اجناس جهان یعنی آمازون خواهد بود.کارگران مراکز آمازون در سرتاسر جهان خواستار تغییر در شیوه‌های مدیریت و پرداخت در محل کار هستند.یکی از کارگران هندی که با مجله آبزرور انگلستان صحبت می‌کرد،گفته است: در اعتراضاتی که قرار است روز جمعه در آن شرکت کند،مطالباتی مثل اصلاح قراردادها، کاهش ساعت کاری به هشت ساعت در روز و نرخ‌های دستمزد بهتر مطرح خواهد شد.آن‌ها همچنین خواهان بخش بیشتری از درآمد جهانی آمازون هستند که 514 میلیارد دلار (423 میلیارد پوند) در سال 2022 بود.گفته میشود که آمازون از سال گذشته به عنوان ثروتمندترین شرکت اینترنتی جهان، تحت فشار اتحادیه‌های کارگری برای به رسمیت شناخته شدن حقوق کارگران برای تشکیل اتحادیه و حق اعتصاب قرار دارد.