کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

تظاهرات کادر درمان شهر سن دیگو آمریکا

صبح روز یکشنبه 2 اردیبهشت ماه تعدادی از متخصصین مامایی، زنان و پرستاران بیمارستا‌ن‌های شهر سن دیگو در آمریکا به بسته شدن این بخش در بیمارستان‌ها تظاهرات کردند.

به گزارش تلویزیون آمریکا،تعدادی از کارکنان کادر درمان بیمارستان‌های ایالت کالیفرنیا در شهر سن‌دیگو با تظاهرات خیابانی،نسبت به تعطیلی بخش زایمان این بیمارستان‌ها اعتراض کردند.در این تظاهرات تعدادی از متخصصین مامایی و زنان و پرستاران این بخش در مقابل مخالفت با طرح موسوم به «اسکریپس» که به کاهش خدمات درمانی منتهی می‌شود،با بسته شدن بخش زایمان بیمارستان‌های شهر اعتراض کردند.گفتنی است که این اقدام موجب بیکاری بخشی از کادر درمان این بیمارستان‌ها می‌شود.بنابر این گزارش،حل مشکلاتی چون زمان انتظار طولانی برای پذیرش بیمار،بی‌توجهی به کمبود شدید نیرو در کادر درمان بیمارستان‌ها و مراکز درمانی،دستمزد پایین در برابر فشار کاری بالا از مطالبات کادر درمان آمریکا است.