کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

تظاهرات چپ ‌گرایان ایرانی در سوئیس

روز جمعه ۱۹ خردادماه،جمعی از فعالان سیاسی چپ در سوئیس علیه رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی تظاهرات کردند.

بر اساس گزارشات منتشر شده،شماری از از فعالان سیاسی چپ در سوئیس برای رساندن صدای کارگران ایران به جامعه جهانی و محکومیت جنایات رژیم علیه کارگران، مستمری بگیران، معلمان و تمامی اقشار جامعه تظاهرات کردند.  “جمشید پورانپیر” از اعضای سندیکای اتحادیه کارگران سوئیس با قرائت بیانیه ای و معترضان با حضور خود در این تجمع خواستار اخراج نمایندگان جمهوری اسلامی از سازمان بین المللی جامعه جهانی کار شدند.