کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

تظاهرات پرستاران بیمارستان‌ های نیوزلند به‌ عدم پرداخت اضافه کار

روز دوشنبه 21 اسفندماه ده‌ها نفر از پرستاران بیمارستان‌های نیوزلند در شهر کانتربوری تجمع کردند و قرار است جمع بیشتری در پایتخت نیوزلند در روزهای آینده اجتماع کنند.

اتحادیه پرستاران بیمارستان‌های نیوزلند در اعتراض به تاخیر 8 ساله در پرداخت حقوق اضافه کار روزهای تعطیل و حذف مرخصی‌های ذخیره شده خود،در ادامه‌ی تجمعات اخیر،بار دیگر اعتصاب کردند.تظاهرکنندگان در محوطه یکی از بیمارستان‌های شهر کانتربوری تجمع کردند و پس از آن برای چند ساعت ضمن اعتصاب،بیمارستان را ترک و آن را به محیطی خالی از کادر درمان تبدیل کردند.