کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

تظاهرات و اعتصاب مزدی کارگران شهرداری در بولیوی

روز پنجشنبه 30 فروردین ماه شماری از کارگران اتحادیه‌ شهرداری در پایتخت بولیوی در سراسر این شهر تظاهرات برگزار کردند و خواستار آن شدند که فرمانداری به مطالبه مزدی آنان رسیدگی کند.

به گزارش خبرگزاری های خارجی،کارگران شهرداری‌های بولیوی در لاپاز پایتخت این کشور در اعتراض به عدم افزایش حقوق خود به خیابان آمدند.کارگران اتحادیه‌ شهرداری در پایتخت بولیوی (لاپاز) نیز روز دوشنبه در سراسر این شهر تظاهرات کرده بودند تا فرمانداری و دولت،بهبود حقوق و مزایای آن‌ها را پس از تحقق تورم سال جدید میلادی اعمال کند.گفته میشود که دولت و پلیس در جریان این تظاهرات و اعتصابات کارگری،تدابیر امنیتی مختلفی درنظر گرفته بود ولی معترضان در برابر این اقدام امنیتی واکنش‌های بسیاری نشان دادند.