کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

تظاهرات هزاران پرسنل پزشکی در اسپانیا

روز سەشنبه ۸ فروردین ماه،شماری از پرسنل پزشکی اسپانیا در اعتراض به سیاست خصوصی سازی دولت و کاهش امکانات پزشکی در بخش های بهداشت و درمان به خیابان های مادرید آمدند.

طبق گزارش های منتشر شده،طی ماه جاری تاکنون ۲۵۰۰۰ پرسنل پزشکی تظاهرات مشابهی را در اسپانیا برگزار کرده اند.همچنین اتحادیه های کارگران پزشکی به دنبال استخدام ۸۰۰۰ کارگر جدید برای کاهش فشارکاری بر پزشکان و پرستاران هستند. به گفته معترضان،رئیس جمهور و وزیربهداشت و درمان کشور هزینه های کمتری برای سایر بخش‌های اسپانیاداشتند و نیمی بیشتر از دارایی‌های اختصاص داده شده به بخش بهداشت به بخش‌های خصوصی ازجمله ایجاد نیروی کارجدید و کاهش فشار بر کادرهای درمانی اختصاص داده