کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

تظاهرات هزاران نفری کارگران دانمارکی

 

هزاران کارگر و کارمند دانمارکی روز دوشنبه 17 بهمن ماه در اعتراض  به لغو تعطیلات عمومی به خیابانهای کپنهاگ پایتخت این کشور آمدند.

در این تظاهرات که توسط بزرگترین اتحادیه‌های کارگری و کارمندی دانمارک سازماندهی شده بود،  حداقل ۵۰ هزار نفر شرکت کردند. دولت دانمارک ادعا کرده است که لغو تعطیلات عمومی برای کمک به افزایش درآمدهای مالیاتی برای هزینه‌های دفاعی بیشتر در پی جنگ اوکراین پیشنهاد شده است و بخشی از برنامه اصلاحات گسترده دولت تازه‌یافته (با هدف غلبه بر چالش‌های بودجه‌ای کشور) است. در بازار کار دانمارک، حقوق و ساعات کار اساساً توسط قراردادهای جمعی بین گروه‌های بسیار سازمان یافته کارگران و کارفرمایان بدون دخالت دولت (به صورت دو جانبه) تنظیم می‌شود.  با این حال، حزب حاکم در دولت که اکثریت کمی در پارلمان دارد، می‌گوید که قصد دارد بدون توجه به مخالفت ها، این لایحه را به تصویب برساند.