کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایراناخبار جهان

تظاهرات هزاران نفری شهروندان عراقی

هزاران نفر از شهروندان عراقی معترض به سیاست‌های دستگاه اجرایی روز پنجشنبه 10 مهر ماه در نخستین سالگرد شورش سراسری و بی سابقه در این کشور به خیابان آمدند.

خبرگزاری فرانسه با انتشار گزارشی از این تظاهرات که در میدان تحریرِ بغداد، و دیگر شهرهای جنوبی عراق برپا شد، به نقل از معترضان نوشت که در صورت عدم تحقق اصلاحات اساسی از سوی دستگاه حاکمه، جنبش آنها بار دیگر با قوت قبل از سر گرفته خواهد شد. معترضان از تامین شغل برای جوانان،‌ بهبود و فراگیری دسترسی به خدمات عمومی کاربردی و ارائه تضمین برای برپایی انتخابات شفاف و آزاد به عنوان بخشی از مطالبات اصلی خود یاد می‌کند.