کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

تظاهرات هزاران نفری حامیان فلسطین در کشورهای مختلف

هزاران نفر از حامیان فلسطین روز شنبه 29 اردیبهشت ماه در اسرائیل،اسکاتلند و فرانسه تجمع کردند و خواستار پایان جنگ شدند.

معترضان در میدان مرکزی اسکاتلند با به اهتزاز درآوردن پرچم فلسطین و فریاد «بایکوت اسرائیل» تجمع کردند.تصاویر منتشر شده نشان می‌دهد که مقامات فرانسوی تدابیر امنیتی را تشدید کرده‌اند و برای ناآرامی‌های احتمالی آماده می‌شوند و پلیس در میدان حضور چشمگیری دارد.هفته‌هاست که اعتراضات حامیان فلسطین در کشورهای مختلف علیه اقدامات اسرائیل در نوار غزه برگزار می‌شود.آن‌ها از جمله خواهان قطع ارتباط دانشگاه‌ها و مدارس عالی با اسرائیل هستند.