کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تظاهرات معترضان به گرم شدن زمین در ایتالیا

بنا به گزارش خبر گزاری بی بی سی، صدها نفر از معترضان به تغییرات اقلیمی و گرم شدن تدریجی زمین در ایتالیا دست به تظاهرات زدند.

بنا به این گزارش، صدها معترض یکشنبه شب 17 شهریور ماه، در شهر ونیز ایتالیا با تجمع در محل برگزاری جشنواره فیلم در این شهر بر روی فرش قرمز رفتند و نسبت به تغییرات اقلیمی و نجات زمین با سر دادن شعار اعتراض خود را بر عاملین تخریب محیط زیست نشان دادند.