کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تظاهرات مردم زاهدان علیه جمهوری اسلامی

روز جمعه 1 اردیبهشت ماه،مردم آزادیخواه زاهدان بعد از نماز عید فطر به خیابان ها آمدند و بر علیه رژیم سرکوبگر اسلامی شعارهای اعتراضی سر دادند.

بر طبق تصاویر منتشر شده، هزاران نفر از شهروندان بلوچ بعد از خواندن نماز عید فطر به خیابان ها آمده و شعارهای “خامنه ایی حیا کن، مملکت را رها کن”، “میکشم، میکشم، آنکه برادرم کشت”، “قسم به خون یاران، ایستاده ایم تا پایان” و “مرگ بر دیکتاتور” سر دادند. گفتنی است که در هفته های قبل مردم معترض بلوچ تظاهرات اعتراضی خود را به شیوه سکوت برگزار می کردند اما این هفته سکوت را شکستند و مجددا علیه جمهوری اسلامی شعار سردادند.