کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تظاهرات مردم در شهرهای مختلف در همبستگی با قربانیان متروپل

روز پنجشنبه 5 خرداد ماه مردم شهرهای، شاهین شهر، بهبهان، خرمشهر و بندرعباس در اعتراض به فروریختن متروپل آبادان و همبستگی با مردم این شهر تظاهرات کردند.

تظاهرکنندگان در همبستگی با مردم آبان شعار های «می‌کشم می‌کشم هر که برادرم کشت» و «مرگ بر دیکتاتور» سردادند. معترضان ضمن محکوم کردن رانت و لابی‌های قدرت که عامل اصلی فروریختن متروپل آبادان شد، شعار «باقی جنایت می‌کند، مسئول حمایت می‌کند.» سر دادند. گفتنی است در حال حاضر فضای شهرهای آبادان، خرمشهر و اهواز به شدت امنیتی است. همچنین براساس ویدئوهای منتشر شده در فضای مجازی، به دلیل کثرت جمعیت نیروهای ضدشورش توان مقابله با آنها را نداشته و تظاهرات همچنان ادامه دارد.