کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

تظاهرات صدها نفری در حمایت از فراکسیون ارتش سرخ در برلین

تظاهرات صدها نفری در حمایت از فراکسیون ارتش سرخ در برلین3

گروهی معترض شامگاه یکشنبه 20 اسفندماه برای ابراز حمایت خود از اعضای بازداشتی و مفقود شده “فراکسیون ارتش سرخ” به خیابان‌های برلین آمدند.

این تظاهرات با شعار “تروریسم دولتی را متوقف کنید” با هدف “ابراز همدردی با مخفی‌شدگان و دستگیرشدگان” فراکسیون ارتش سرخ با حضور 650 شرکت‌کننده‌ توسط یک شخص حقیقی برنامه‌ریزی شده بود.تظاهرات از برابر خانه ای آغاز شد که در آن “دانیلا کلته” از اعضای فراری فراکسیون ارتش سرخ در فوریه گذشته دستگیر شده بود.وی از سی سال پیش با هویت جعلی زندگی می‌کرد و تحت تعقیب پلیس بود.تظاهرکنندگان همچنین از “بورکهارد گاروگ” و “ارنست فولکر اشتاب” دو عضو دیگر فراکسیون ارتش سرخ پشتیبانی کردند.پلیس از زمان دستگیری دانیلا کلته به همکاری او برای دستگیری این دو نفر امید بسته است،هر چند تاکنون در این زمینه موفق نبوده است.شایان ذکر است که ماموران پلیس پیش از آغاز تظاهرات،پارک ها و بیشه های منطقه را مورد تجسس قرار دادند تا مطمئن شوند که تظاهرکنندگان از قبل در آنجا کوکتل مولوتوف،مواد آتش زا و سنگ برای پرتاب کردن به سوی پلیس پنهان نکرده باشند.این کار در تظاهرات و تجمعات چپ‌های افراطی برلین به ویژه در روز کارگر پیشینه ای طولانی دارد.