کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

تظاهرات «شورش علیه انقراض» در گلاسگو

اعضا و هواداران جنبش «شورش علیه انقراض» در روزهای برگزاری اجلاس کوپ ۲۶ در شهر گلاسگو با برگزاری تظاهرات هر روزه، دولت‌ها را به بی‌عملی در قبال بحران گرمایش زمین متهم می‌کنند.

سازمان شورش علیه انقراض با برپایی تظاهرات، راهپیمایی و نمایش‌های هنری، از سران دولتهای شرکت‌کننده در این اجلاس خواستندبه تامین مالی پروژه‌های بهره‌برداری از سوخت‌های فسیلی پایان دهند.

پست های مرتبط این دسته

ادامه تجمع‌های جهانی در حمایت از خیزش سراسری مردم

komalah

همبستگی کارگران فرانسه و نروژ با خیزش انقلابی مردم ایران

komalah

اعتصاب کارگران قطارهای ایتالیایی

komalah

گسترش اعتراضات به کشتار دانش آموزان هزاره ایی در افغانستان

komalah

تظاهرات بزرگ ایرانیان و فرانسویان در پاریس

komalah

راهپیمایی هزاران کارگر حمل و نقل در انگلیس

komalah