کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

تظاهرات سراسری معلمان ترکیه

در پی کشته شدن مدیر یک دبیرستان در استانبول به دست یک دانش آموز،روز شنبه 22 اردیبهشت ماه صدهزار معلم ترکیه‌ای در سراسر این کشور راهپیمایی کردند.

طبق گزارشات منتشرشده،چهارشنبۀ گذشته مدیر یکی از مدارس استانبول در منطقۀ ایوب سلطان توسط یکی از دانش آموزان در اتاق مدیریت به ضرب گلوله کشته شد.در پی این حادثه میلیون‌ها معلم در سراسر ترکیه دست از کار کشیده و هزاران معلم نیز در آنکارا در اعتراض به خشونت در مدارس ابتدا در مقابل ساختمان وزارت آموزش ملی اجتماع کرده و سپس به طرف مجلس حرکت کردند.معلمین،مدیران و دیگر کارکنان مدارس در این راهپیمایی خواستار اتخاذ تدابیر لازم برای تامین امنیت جانی خود در مدارس شدند.تظاهرکنندگان شعار می‌دادند:معلمان اینجا هستند،مسئولان کجا هستند.همچنین بسیاری از مدارس کشور ترکیه هم به دلیل اعتصاب عمومی معلمان تعطیل بود.