کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

تظاهرات سراسری در ایتالیا

روز چهارشنبه ۱۲ آبان ماه دهها هزاران نفر از کارگران، بیکاران، فعالان و دانشجویان ایتالیا به خیابان‌ها آمده تا تأکید کنند که این سیستم اقتصادی ـ اجتماعی با زندگی زحمتکشان و با همین سیاره ناسازگار است.

دبیر سندیکای کارگری چیزل در این خصوص گفته است: این تجمع و راهپیمایی برای آن است که امروز بحران در صنایع خیلی گسترده تر شده و برای کارگران وضعیت بدی پیش آمده است. وی افزود: این نگرانی رو به توسعه است و ما شاهد دورنمای روشنی نیستیم و برای همین نیاز به یک مداخله ساختاری در اقتصاد بویژه در ونیز احساس می شود.

پست های مرتبط این دسته

تلاش اردوغان جهت گنجاندن حق حجاب در قانون اساسی

komalah

تظاهرات گسترده اتحادیه های کارگری بریتانیا

komalah

سرکوب و بازداشت دختران دانشجوی معترض دانشگاه البیرونی

komalah

وقوع انفجار مرگبار در کابل

komalah

ادامه تجمع‌های جهانی در حمایت از خیزش سراسری مردم

komalah

همبستگی کارگران فرانسه و نروژ با خیزش انقلابی مردم ایران

komalah