کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار کردستان

تظاهرات ساکنان منطقهٔ فرات دراعتراض به حمله به مرکزجوانان منبج

صدهانفرازاهالی منطقهٔ فرات روز شنبه 20 آبان ماه در اعتراض به یورش به مرکز جوانان انقلابی در منبج به خیابان آمدند.

دوروز قبل مرکزجوانان انقلابی در شهر منبج هدف حمله پهبادی ترکیه قرار گرفته و منفجر شد.این انفجار تعدادی مجروح و همچنین خسارات مادی زیادی در پی داشت.روز گذشته صدها نفر از ساکنان منطقهٔ فرات علیه این حمله به خیابان آمده و این جنایت را محکوم کردند.راهپیمایی از میدان «زن آزاد» آغاز شد و تا میدان شهید عگید ادامه یافت.در این راهپیمایی بی‌وقفه شعارهای «زنده‌باد مقاومت جوانان»، «قاتل اردوغان» و «پیمان ما انتقام‌گیری است» سر داده شد.