کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایراناخبار جهان

تظاهرات زنان معترض در بلاروس

هزاران نفر از زنان و دختران معترض در بلاروس روز شنبه 26 مهر ماه به خیابانهای مینسک آمده و علیه الکساندر لوکاشنکو، رئيس جمهوری این کشور شعار دادند.

“زنده‌باد بلاروس از پنجره نگاه کنید نه از تلویزیون” این شعاری بود که زنان معترض به سیاست‌های الکساندر لوکاشنکو، رئيس جمهوری بلاروس در خیابان سر دادند. در جریان این تظاهرات پلیس ضد شورش با حلمه به معترضان سعی کرد آنها را متفرق کند. گفتنی است این تظاهرات یک روز پس از انتشار حکم بازداشت “سوتلانا” رهبر مخالفان دولتی برگزار شد.