کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

تظاهرات ده‌ها هزار نفری علیه حزب فاشیست و نژادپرست در آلمان

تظاهرات ده‌ها هزار نفری علیه حزب فاشیست و نژادپرست در آلمان

روز شنبه 9 تیرماه در شهر اسن آلمان ده‌ها هزار نفر از چپگرایان،شهروندان آزادیخواه و کمونیست گردهم آمدند و علیه حزب فاشیست و نژادپرست «آی اف دی» دست به تظاهرات زدند.

این حزب دسته راستی با عقاید نژادپرستی و فاشیستی در دور اخیر انتخابات پارلمان اروپا نزدیک به 18 درصد از آرای آلمانی‌ها را به دست آورده بود.این حزب مبلغ سیاست‌های نژادپرستانه،اخراج دسته‌جمعی پناهندگان،توسعه نظامی آلمان،ضد چپ و کمونیست،خروج از اتحادیه اروپا،ضد زن و سایر گرایش‌های جنسی و جنسیتی بودن است.معترضان شعارهایی علیه کاپیتالیسم که عامل تولید فاشیسم و نژادپرستی است،علیه جنگ طلبی،علیه فاشیسم،علیه سیاست‌های ضد انسانی بر علیه پناهندگان و در حمایت از جنبش های رهایی بخش کردستان و فلسطین،همبستگی بین‌المللی بر علیه فاشیسم و سرمایه‌داری و جنگ‌طلبی سر دادند.شایان ذکر است که در چندین نقطه تظاهرات مورد سرکوب پلیس قرار گرفت که در آن تعدادی بازداشت و یا مورد ضرب و شتم قرار گرفتند.