کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

تظاهرات دهها هزار نفری در پاریس

روز شنبه ۲۹ آبان، به مناسبت ۲۵ نوامبر روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان، دهها هزار نفر در تظاهرات  وسیعی که در پاریس برگزار شد شرکت کردند.

طبق گزارشها حضور زنان جوان و همچنین مردان در این تظاهرات بسیار چشمگیر بود. از جمله شعارهایی که از طرف شرکت کنندکان سرداده می شد، مبارزه با تمامی اشکال خشونتهای جنسی و جنسیتی در عرصه اجتماع، خانه و محیط  کار بود. گفتنی است این تظاهرات بنا به فراخوان انجمن های فیمینیست ، احزاب چپ و سندیکاهای فرانسوی بود.

پست های مرتبط این دسته

تلاش اردوغان جهت گنجاندن حق حجاب در قانون اساسی

komalah

تظاهرات گسترده اتحادیه های کارگری بریتانیا

komalah

سرکوب و بازداشت دختران دانشجوی معترض دانشگاه البیرونی

komalah

وقوع انفجار مرگبار در کابل

komalah

ادامه تجمع‌های جهانی در حمایت از خیزش سراسری مردم

komalah

همبستگی کارگران فرانسه و نروژ با خیزش انقلابی مردم ایران

komalah