کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

تظاهرات بزرگ کارگران و بازنشستگان در پاریس

تظاهرات بزرگ کارگران و بازنشستگان در پاریس

روز پنجشنبه دوم دسامبر بنا به فراخوان چندین سندیکای فرانسه  از جمله “س ژ ت، سولیدر، قدرت کارگری و اف او سو” در پاریس تظاهرات بزرگی برگزار شد که چندین هزار بازنشسته در این تظاهرات شرکت داشتند.

وضعیت معیشتی در فرانسه برای بازنشسته‌ها و دیگر مزدبگیران بسیار سختر شده است و از سال ۲۰۲۰ تاکنون اکثر اجناس خوراکی، پوشاکی، بنزین، گاز، برق و… دو الی ۱۲ درصد گرانتر شده است و به کارگران و مزدبگیران بیش از حد فشار وارد کرده است. معترضان با سردادن شعارهایی از جمله “دولت مکرون را جارو کنیم” “دولت مکرون فقط به کاپیتالیست خدمت می‌کند” و “بازنشسته هر روز فقیرتر می‌شود” خواستار پاسخگویی دولت به خواسته ها یشان شدند.