کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

تظاهرات بزرگ ایرانیان و فرانسویان در پاریس

از ساعت ۳ بعدازظهر امروز یکشنبه 10 مهر، ایرانیان ساکن پاریس همراه با بسیاری از انجمن‌ها و تشکل‌های فرانسوی  در حمایت از اعتراضات ایران، در میدان “رپوبلیک” گرد هم آمدند و از آنجا به سوی میدان “ناسیون” راه‌پیمایی کردند.

برپایه گزارش منتشر شده، جمعی از هنرمندان و شخصیت‌های فرانسوی یا ایرانی- فرانسوی‌ نیز با امضا و انتشار متنی در روزنامۀ لیبراسیون حمایت خود را از مبارزات زنان و جوانان و مردم ایران برای دستیابی به حقوق اساسی، آزادی، دموکراسی، برابری و رعایت حقوق بشر اعلام کردند و همگان را به شرکت هر چه گسترده‌تر در این راهپیمایی دعوت کرده بودند.