کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

تظاهرات ایرانیان ساکن هلند در محکومیت احکام اعدام

تظاهرات ایرانیان ساکن هلند در محکومیت احکام اعدام1

روز جمعه 1 تیرماه جمعی از ایرانیان مقیم هلند به مناسبت روز جهانی حمایت از زندانیان سیاسی علیه جمهوری اسلامی در خرونینگن تجمع اعتراضی برگزار کرده و حمایت خود را از زندانیان سیاسی در ایران اعلام کردند.

این تجمعات در اعتراض به تشدید اعدامها در ایران و سرکوب زندانیان سیاسی در زندان های جمهوری اسلامی شکل گرفته است.تجمع کنندگان با در دست گرفتن عکس های زندانیان سیاسی علیه جنایات رژیم ایران شعار سر دادند.در این تجمع شماری از شرکت کنندگان با ایراد سخنانی،ضمن محکوم کردن مجازات اعدام در ایران،بر اتحاد خلق های ساکن جغرافیای ایران بر علیه رژیم تاکید کردند.تجمع کنندگان همچنین از سازمان های بین المللی و دولت های داعی حقوق بشر خواستند کە در مقابل ماشین قتل دولتی رژیم جمهوری اسلامی سکوت نکردە و بە آن،جرات کشتار بیشتر شهروندان را ندهند.