کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

تظاهرات ایرانیان ساکن اروپا در محکومیت احکام اعدام

تظاهرات ایرانیان ساکن اروپا در محکومیت احکام اعدام2

شمار زیادی از آزادیخواهان در شهرهای اروپایی روز شنبه 26 خردادماه با برپایی تظاهرات هایی مجازات اعدام در ایران و تشدید سرکوب ها علیه زندانیان سیاسی را محکوم کردند.

براساس فراخوان هایی که طی روزهای گذشته منتشر شده بود،آزادیخواهان ایرانی در چند شهر اروپایی از جمله لندن و فرانکفورت تجمعات اعتراضی برگزار کردند.این تجمعات در اعتراض به تشدید اعدامها در ایران و سرکوب زندانیان سیاسی در زندان های جمهوری اسلامی شکل گرفته است.تجمع کنندگان در شهر فرانکفورت با در دست گرفتن عکس های زندانیان سیاسی علیه جنایات رژیم ایران شعار سر دادند.در این تجمع شماری از شرکت کنندگان با ایراد سخنانی،ضمن محکوم کردن مجازات اعدام در ایران،بر اتحاد خلق های ساکن جغرافیای ایران بر علیه رژیم تاکید کردند.