کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

تظاهرات ایرانیان در پاریس

روز جمعه دوم تیر ماه،جمعی از ایرانیان مقیم فرانسه علیه جمهوری اسلامی در پاریس تظاهرات کردند و با پلیس درگیر شدند.

بر اساس گزارشات منتشرشده،شماری از ایرانیان آزادیخواه در مقابل سفارت رژیم در پاریس علیه جنایات جمهوری اسلامی تظاهرات کردند.همچنین معترضان از جامعه جهانی خواستند که از مردم آزادیخواه ایران حمایت کنند.