کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

تظاهرات ایرانیان خارج از کشور

شماری از ایرانیان آزادیخواه ساکن نیویورک و آلمان روز چهارشنبه ۲۹ شهریور ماه در حمایت از خیزش سراسری ایرانیان و یادبود قتل حکومتی ژینا امینی اقدام به برگزاری تجمع کردند.

براساس گزارشات دریافت شده،ایرانیان معترض ساکن نیویورک و آلمان نزدیک به سفارت ایران دور هم جمع شدند و شعارهای اعتراضی سر دادند.آنها همچنین پلاکاردهایی در حمایت از زنان و زندانیان سیاسی ایران در دست داشتند.در بسیاری از تجمع‌های گسترده ایرانیان خارج از کشور،مقام‌های سیاسی کشوری و محلی با حضورشان همبستگی خود را با جنبش «زن، زندگی، آزادی» اعلام و بر تداوم حمایت از مردم در سراسر ایران تاکید کردند.همچنین معترضان در خیابان های نیویورک نسبت به حضور رئیسی در این شهر اعتراض کردند.