کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

تظاهرات ایرانیان خارج از کشور در حمایت از توماج صالحی

روز جمعه 7 اردیبهشت ماه تعدادی از ایرانیان آزادیخواه ساکن کشورهای آلمان، هلند، دانمارک، سوییس، بریتانیا، آمریکا، کانادا، اتریش و سوئد در حمایت از توماج صالحی تجمع کردند.

شرکت‌کنندگان در این تجمع ضمن محکومیت صدور حکم اعدام برای توماج صالحی با همراه داشتن تصاویر نامبرده خواستار لغو این حکم غیرانسانی توسط جمهوری اسلامی و آزادی بدون قید و شرط این خواننده معترض شدند.معترضان حکم اعدام توماج صالحی را نمونه‌ای دیگر ازنقض وحشتناک و گسترده حقوق بشر از سوی رژیم جمهوری اسلامی خواندند و استفاده ابزاری حکومت ایران از مجازات اعدام برای سرکوب حقوق انسانی و آزادی های اساسی مردم را محکوم کردند.در این تجمع حاضران نامه‌ای را امضا کردند که از اتحادیه اروپا می‌خواست که در صورت اعدام معترضین در ایران سفرای رژیم جمهوری اسلامی را از اتحادیه اروپا اخراج کنند.