کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

تظاهرات ایرانیان آلمان و بریتانیا در محکومیت صدور احکام اعدام

شمار زیادی از آزادیخواهان ایرانی ساکن لندن و کاسل آلمان روز شنبه 16 دی ماه با برپایی تجمع اعتراضی و سردادن شعار و ایراد سخنرانی،جنایات رژیم جمهوری اسلامی در صدور و اجرای احکام اعدام را محکوم کردند.

تحصن اعتراضی لندن علیه موج جدید صدور احکام اعدام توسط رژیم اسلامی ایران، اولین روز خود را، جمعه ۵ دسامبر در «میدان مرکزی ترافالگار» لندن سپری کرده و وارد دومین روز خود شد.در این تحصن های اعتراضی شهروندان ساکن آلمان و لندن،پوسترها و عکس‌هایی از رضا رسایی و مجاهد کورکور و دیگر زندانیان سیاسی دربند در زندان‌های ایران و همچنین پوسترهای بزرگی با عکس‌هایی از اعدام‌شدگان زن و مرد چهار دهه حاکمیت رژیم اسلامی به‌نمایش گذاشته شد.شایان ذکر است که در این تظاهرات،عکس‌ها و پوسترهایی نیز در جهت پایان‌دادن به جنگ خانمان سوز،کشتار شهروندان و بچه‌ها در غزه دیده می‌شود.