کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

تظاهرات ایرانیان آزادیخواه برای آزادی توماج صالحی و زندانیان سیاسی

ایرانیان آزادیخواه دانمارک روز شنبه 12 خردادماه با برپایی تجمعی در راستای کمپین آزادی توماج صالحی خواستار آزادی این هنرمند و سایر زندانیان سیاسی شدند.

این هموطنان با برپایی تجمع مقابل لانه جاسوسی جمهوری اسلامی در کپنهاگ ضمن سردادن شعارهایی،انزجار خود را از این حکومت اعلام کردند و یاد جانباختگان جنبش «زن، زندگی، آزادی» را گرامی داشتند.معترضان حکم اعدام توماج صالحی را نمونه‌ای دیگر ازنقض وحشتناک و گسترده حقوق بشر از سوی رژیم جمهوری اسلامی خواندند و استفاده ابزاری حکومت ایران از مجازات اعدام برای سرکوب حقوق انسانی و آزادی های اساسی مردم را محکوم کردند.در این تجمع شماری از شرکت کنندگان با ایراد سخنانی،ضمن محکوم کردن مجازات اعدام در ایران،بر اتحاد خلق های ساکن جغرافیای ایران بر علیه رژیم تاکید کردند.