کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

تظاهرات اعتراضی کشاورزان اروپایی پیش از انتخابات

اعتراضات کشاورزان اروپایی در روز سه شنبه 15 خرداد ماه، پیامی به قانون‌گذاران در بروکسل و رأی‌دهندگان بالقوه آن‌ها ارسال می‌کند و تنها چند روز پیش از انتخابات اروپا، بار دیگر موجب هرج‌ومرج ترافیکی در این قاره شده است.

این تظاهرات که توسط یک پلتفرم کشاورزان کاتالونیایی و تعدادی از دیگر سازمان‌های کشاورزی از سراسر اسپانیا و چندین اتحادیه کشاورزی فرانسوی سازماندهی شده است، تمام گذرگاه‌های اصلی و مسیر تردد ده‌ها تراکتور و خودروی دیگر را در مرز اسپانیا و فرانسه مسدود کرد تا با جلب‌توجه مقامات اروپایی، حفاظت از کشاورزان را تضمین کند. گفتنی است، معترضان خواستار امنیت غذایی بیشتر در مقابله با واردات، اولویت دادن به تولیدات محلی و معافیت مالیاتی برای انرژی مصرفی برای تولید مواد غذایی هستند. لازم به ذکر است، این اولین بار است که یک تظاهرات فرامرزی، کشاورزان اسپانیایی و فرانسوی را با مجموعه‌ای از خواسته‌های یکسان گرد هم می‌آورد.