کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

تظاهرات اعتراضی کارگران اندونزیایی

میلونها کارگر اندونزیایی روز جمعه 30 اردیبهشت ماه با آمدن به خیابان و سردادن شعارهای اعتراضی نسبت به کاهش امنیت شغلی خود به دلیل انتقال پایتخت، اعتراض کردند.

آنها می‌گویند: در صورت جابجایی پایتخت نمی دانند چه اتفاقی برای صنایع و کارفرمایان واقع در منطقه شهری جاکارتا خواهد افتاد. ماه گذشته، مجلس اندونزی قانونی را تصویب کرد که پایتخت این کشور را تا سال ۲۰۲۴ از جاکارتا به شهری جدید در استان کالیمانتان شرقی که بیش از ۱۳۰۰ کیلومتر دورتر است، منتقل کند. دولت این کشور پیش‌بینی می‌کند این اقدام ۳۳میلیارد دلار (حدود ۱۰۰هزار میلیارد تومان) هزینه دارد. معترضان معتقدند که جابجایی پایتخت می‌تواند اثرات اجتماعی و اقتصادی جدی بر میلیون‌ها کارگر ساکن جاکارتا و اطراف آن داشته داشد.