کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

تظاهرات اعتراضی کارکنان بخش درمان اسپانیا

روز دوشنبه 26 دیماه ده‌ها هزار نفر در مرکز مادرید در حمایت از کارکنان بهداشتی تظاهرات کردند و خواستار شرایط کاری بهتر و تعادل در پرداخت حقوق میان بخش خصوصی و عمومی شدند.

بسیاری از معترضان با پوشیدن کت‌های سفید و کوبیدن طبل، شعار می‌دادند: «تقویت بهداشت عمومی جرم نیست». دولت مادرید به رهبری «ایزابل آیوسو» از حزب محافظه کار موسوم به «حزب مردمی اسپانیا»، در سال‌های اخیر (به‌ویژه از زمان شروع همه‌گیری ویروس کرونا در سال ۲۰۲۰) به دلیل ضعف کادر بیمارستان‌ها و مراکز مراقبت‌های بهداشتی اولیه، مورد انتقاد قرار گرفته است. معترضان می‌گویند که دولت خدمات بهداشت عمومی را برچیده و از ارائه دهندگان خدمات درمان خصوصی حمایت می‌کند.  لازم به یادآوری است که  در ماه گذشته نیز (یعنی در نوامبر)، ده‌ها هزار نفر در مرکز مادرید در حمایت از کارکنان بهداشتی راهپیمایی کردند و خواستار شرایط کاری بهتر و تعادل در پرداخت حقوق میان بخش خصوصی و عمومی شدند تا عدالت پرداختی تضمین شود.