کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

تظاهرات اعتراضی معلمان در آتن

هزاران معلم در آتن پایتخت یونان روز جمعه 28 بهمن ماه در اعتراض به خصوصی‌سازی آموزش و حمله‌ی راست‌گرایان به خدمات آموزشی همگانی، به خیابان آمدند.

یکی از بحث‌برانگیزترین اصلاحات پیشنهادی دولت، تغییر نظام ترفیع براساس «توانایی»های آموزگاران است. در این طرح سابقه خدمت اهمیت خود را از دست می‌دهد. سندیکاهای معلمان یونان این اصلاحیه بر قانون استخدامی را غیرقابل‌قبول عنوان کرده اند. تظاهرات در شهر آتن با حمله پلیس به معلمان معترض و شلیک گاز اشک‌آور و استفاده از ماشین‌های آب‌پاش به خشونت کشیده شد. گفتنی است دولت راست میانه از زمان به قدرت رسیدن و با وجود گذار یونان از یک دهه بحران مالی سنگین، اصلاحات گسترده‌ای را با بهانه «کارآیی» بیشتر خدمات دولتی به اجرا گذاشته است. این اصلاحات عمدتا با اعتراض حقوق بگیران دولتی همراه است.