کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

تظاهرات اعتراضی زنان افغانستانی

شمار زیادی از زنان افغانستانی روز سه شنبه 26 مهر ماه در پی اخراج دانشجویان دختر از خوابگاه دانشگاه کابل تجمع اعتراضی برگزار کردند .

نیروهای طالبان با حضور در محل تجمع اعتراضی زنان افغانستانی در مقابل دانشگاه کابل و با روز و تهدید آن‌ها را متفرق کردند.  معترضان در مقابل دانشگاه کابل شعار می‌دادند: «ما را اخراج نکنید. آموزش خط قرمز ماست.» وزارت تحصیلات عالی دولت موقت طالبان روز دوشنبه با تأیید خبر «اخراج دانشجویان از خوابگاه»، دلیل این تصمیم‌گیری را «نقض قوانین خوابگاه‌ها» توسط این گروه از دانشجویان اعلام کرد. رهبران طالبان که برای بازگشایی دبیرستان‌های دخترانه تحت فشار جامعه جهانی قرار دارند، مدعی شده اند که تعطیلی دبیرستان‌های دخترانه موقتی است. آن‌ها از «کمبود بودجه» و «زمان مورد نیاز برای بازنگری برنامه‌های درسی مطابق با احکام اسلامی» به عنوان دلایل بسته ماندن دبیرستان‌های دخترانه نام برده‌اند.