کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

تظاهرات اعتراضی ده ها هزار نفری مردم بلوچ در کراچی

ده ها هزارنفر از مردم بلوچ در کراچی روز یکشنبه ۱۷ دی ماه ۱۴۰۲، با فراخوان دکتر”مهرنگ بلوچ” تظاهرات کردند که زنان حضور پررنگ و فعالی در آن داشتند.

کاروان دادخواهان ایالت بلوچستان پاکستان با سرپرستی دکتر “مهرنگ بلوچ”که به مادر بلوچستان مشهور است، با همراهی خانواده هایی که فرزندانشان توسط ارتش آن کشور به مکان های نامعلومی برده شده اند و یا به قتل رسانده شده اند به اسلام آباد پایتخت پاکستان رساندند و تجمع اعتراضی گسترده ای برگزار کردند تا فریاد مطالبه گری خودشان را به گوش مسئولان پایتخت نشین برسانند.دکتر “مهرنگ بلوچ”، یکی از زنان فعال شناخته شده بلوچ که از چهره های اصلی مبارزات دادخواهی در این جغرافیا در سال‌های اخیر بوده است  با شعار ” از کراچی تا سیستان و بلوچستان” در سازماندهی اعتراضات وسیع و راهپیمایی های اعتراضی طولانی مردم بلوچ نقش بسیار فعالی ایفا کرده است.جامعه محلی بلوچ هنوز به امکانات اولیه زندگی مثل آب، برق دسترسی ندارند. موج سرمایه‌گذاری‌ها به جای افزایش جمعیت محلی، نتیجه معکوس داشته است ، در پی کار و توسعه، مردم محلی منابع معیشت خود را از دست داده‌اند. بسیاری، به ویژه ماهی‌گیران، بیکار شده‌اند.