کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

تظاهرات اعتراضی در عراق به دلیل کمبود برق

بنابر گزراش رسانه های محلی، در پی رسیدن فصل گرما شهرهای استان‌های جنوبی و مرکزی عراق از یکشنبه گذشته ۱۵ خرداد ماه، شاهد تظاهرات و تجمعات اعتراضی به دلیل قطع مکرر برق بوده‌اند.

مردم معترض که در روز تنها ۸ ساعت برق دارند خیابان‌های اصلی شهرها را بسته و به اداره‌های دولتی حمله می‌کنند. گفتنی است این اعتراضات به‌ویژه در بصره شدید بوده و در ناصریه نیز معترضان جاده این شهر به بغداد را بستند. در دیالی، نجف، دیوانیه، بابل هم شب‌ها تظاهرات و تجمعاتی برگزار شده است. قابل ذکر است، دولت عراق حدود یک سوم از نیازهای برق و گاز خود را از ایران تأمین می کند، که به دلیل ناتوانی در پرداخت بدهی های خود به ایران در تامین سوخت نیروگاه های برق با مشکل مواجه شده است.

پست های مرتبط این دسته

تجمع اعتراضی کامیونداران آرژانتینی

komalah

برگزاری تظاهرات اعتراضی در لیبی

komalah

حمله موشکی مرگبار به اودسای اوکراین

komalah

تظاهرات سوسیالیست‌ها علیه ناتو در مادرید

komalah

اعتراض هندوهای اودیپور به کشته شدن یک خیاط هندو

komalah

کشف جسد بیست مهاجر در جنوب لیبی

komalah