کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

تظاهرات اعتراضی در عراق به دلیل کمبود برق

بنابر گزراش رسانه های محلی، در پی رسیدن فصل گرما شهرهای استان‌های جنوبی و مرکزی عراق از یکشنبه گذشته ۱۵ خرداد ماه، شاهد تظاهرات و تجمعات اعتراضی به دلیل قطع مکرر برق بوده‌اند.

مردم معترض که در روز تنها ۸ ساعت برق دارند خیابان‌های اصلی شهرها را بسته و به اداره‌های دولتی حمله می‌کنند. گفتنی است این اعتراضات به‌ویژه در بصره شدید بوده و در ناصریه نیز معترضان جاده این شهر به بغداد را بستند. در دیالی، نجف، دیوانیه، بابل هم شب‌ها تظاهرات و تجمعاتی برگزار شده است. قابل ذکر است، دولت عراق حدود یک سوم از نیازهای برق و گاز خود را از ایران تأمین می کند، که به دلیل ناتوانی در پرداخت بدهی های خود به ایران در تامین سوخت نیروگاه های برق با مشکل مواجه شده است.