کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تظاهرات اعتراضی جلیقه زردهای بلژیک

روز دوشنبه 6 خرداد ماه، نتایج انتخابات پارلمان اتحادیه اروپا موجب شد تا جلیقه زردهای بلژیک بار دیگر همصدا به خیابان‌های بروکسل و شهرهای دیگر بیایند.

معترضان می‌خواستند خیابان‌های منتهی به مقر اتحادیه اروپا و پارلمان اروپا را ببندند اما پلیس با یورش به صف تظاهرکنندگان و ضرب و شتم آنان، مانع از این کار شد. جلیقه زردهای بلژیک خواهان پایان یافتن دیکتاتوری اروپایی ضد مردمی هستند و می‌خواهند که دولت‌ها به جای پرداختن به سیاست و مسائل اقتصادی، به رفاه طبقات فرودست جامعه هم بپردازند و در سیاست‌های خود آن را بگنجانند.